MILJÖ OCH KVALITET – ALLTID I FOKUS

MILJÖ

På Bogesunds arbetar vi aktivt med hållbar utveckling. Vi tar ett miljöansvar under hela kedjan – från inköp av råvaror fram till leverans till kund. Vi strävar efter att verksamheten ska göra minsta möjliga miljöpåverkan.

Vid utvecklingen av nya textilier analyserar vi miljöpåverkan och väljer material med omsorg. Råvarorna som vi använder har alltid ett väldokumenterat ursprung. All tillverkning sker vid vår anläggning i Ulricehamn. Därför har vi har full kontroll över produktionen, som också är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Många av våra tyger är dessutom miljömärkta med EU Ecolabel, Europas officiella miljömärke.

Vi packar och levererar textilier rullade på återvinningsbara pappershylsor och med återvinningsbar plast runt om. Bogesunds har ett nära samarbete med leverantörer och kunder vilket minimerar antalet transporter med tomma lastbilar.

Vårt miljöledningssystem hjälper oss att optimera resursutnyttjandet och att ständigt hitta förbättringsområden.

KVALITET

Kundens önskemål är utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete. Genom att erbjuda produkter med lång livslängd samt bästa service och leveranssäkerhet ska vi uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

På Bogesunds arbetar vi med ständiga förbättringar av verksamheten och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi lägger stor vikt vid att upptäcka fel tidigt i produktionskedjan och att hela tiden kartlägga och förfina våra processer.

LEVERANSSÄKERHET

Att hålla vad man lovar är ett ledord i vår verksamhet. Målsättning är att kunna leverera våra lagertyger inom Swedish Collection inom  24 timmar efter mottagen order (gäller vid volymer upp till 20 m). Saknas önskad volym, vilket innebär nyproduktion skall leverans ske max tre veckor efter mottagen order (gäller volymer upp till 100 m och ej specialartiklar).  Vi arbetar ständigt med att förbättra vår service och idag har vi en leveranssäkerhet på ca 98 %, något vi vet kan bli ännu bättre.

VÅRA CERTIFIKAT

SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut intygar att Bogesunds Väveri AB har ett kvalitet & miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller: Utveckling, tillverkning och marknadsföring av inredningstextilier.

Licens nr. SE/016/006

EU Ecolabel intygar att flera av våra tyger överensstämmer med europeiska miljömärkningskrav för textilier. Vi jobbar aktivt med att få alla våra egen-producerade textilier godkända för den nya standarden för EU Ecolabel, ett arbete vi hoppas vara klara med under våren 2017.

IMO Res. A.652 (16)

“Skeppsratten” är en märkning som visar att Bogesunds Väveri AB uppfyller det internationella sjösäkerhetsorganet IMO:s krav på kvalité- & flamsäkerhet. Certifikat nr. 110404.