TEXTILE PERFORMANCE – ATT TÄNKA TEXTILT!

I Textil Performance tillmötesgår vi varje kunds unika önskemål och behov. Här finns inget som heter standard utan varje textil utvecklas och anpassas efter det aktuella projektet.
Inom Textile Performance får du tillgång till hela vårt hantverkskunnande och erfarenhet, kunskap som förhoppningsvis bidrar till att förverkliga din målbild.

Textile Performance vänder sig till dig som arbetar med textil inredning i något hänseende. Kanske är du:

– inredaren som skall möblera en ny offentlig miljö och inte hittar det rätta uttrycket bland våra standardtyger.

– arkitekten som vill nå ändra fram i kundens vision om att göra ett unikt och personligt avtryck i nybyggnationen/renoveringen

– designern som vill förverkliga sin egna textila dröm

– företaget som i sin nya/renoverade lokal vill sätta en tydlig profil genom att använda textilen som budbärare.

– Projektledaren som behöver hitta nya textilier med unik funktion eller design

Alla är de exempel på situationer där standardkollektionerna inte når ända fram, oavsett om man talar om funktion eller design. Därför märker vi ett ökat intresse från våra kunder att själva kunna ta del och påverka den textila processen.

Med Textile Performance blir vi ett precisionsverktyg som analyserar dina behov/krav och överför dem till en textil verklighet. Resultatet blir kundunika textilier som vävs i den volym som behövs i aktuellt projektet, textilier som håller de krav du själv varit med och definierat.

Våra projektbaserade textilier använd bland annat inom branscher såsom hotell- och restaurang, transportsektorn (läs mer under fliken Transport) och av kontorsmöbelproducenterna.

Vill du veta mer om vad Textile Performance kan innebära för dig, kontakta Tobias Torsborn för mer information.

Beroende på kund, projektets storlek och vad som efterfrågas brukar varje enskilt projekt bli ganska unikt i sitt genomförande. Man startar vanligtvis med någon form av uppstartsmöte där vi tillsammans med kunden pratar och definierar en gemensam målbild för projektet. Vad vill man uppnå designmässigt? Vilka övriga kvalitetskrav har man? Finns det lagbundna krav som skall följas? Vilken tidplan finns?

Förutom designprocessen där du själv kan vara involverad är resterande processer flöden som inte alls berör dig.

När man tillsammans formulerat ett slutmål påbörjas de olika processer som skall genomföras för att tillverka en unik produkt. Dessa är:

Vi garanterar att projektet fortskrider enligt plan och som kund blir du endast inblandad som säkerställare! När kunden godkänt framtaget design- och kvalitetprov fortlöper produktionen av den färdiga textilen. I de fall projektet kräver tester på externa testinstitut sker detta fortlöpande under utvecklingsarbetet.

Som tidigare nämnts är det av yttersta vikt att vi tillsammans skapar en gemensam målbild så vi är överens om vad som skall åstadkommas. För att nå dit brukar vi prata om de tre T:na, saker vi tycker är extra viktigt att du har funderat på innan vi ses för ett första uppstartsmöte.

Det finns ingen given handlingsplan som gäller för hur vi hanterar ett projekt.
Istället brukar vi prata om tre T:n som centrala när man skall utveckla en unik textil.
Tid

Att utveckla en kundunik textil behöver inte ta längre tid än att väva fram ett standardtyg! Att involveras tidigt i ett projekt är dock den bästa medicin som finns för att undvika otrevliga överraskningar längre fram, något som ofta kostar både tid och pengar. Att som textil utvecklare vara med i ett tidigt skede gör att man får en bättre helhetsbild och förståelse för vad som skall skapas, något som gör att man då kan säkerställa att kravspecifikationen går hand i hand med ändamålet för tyget. Att ge varandra tid är således en bra garant för ett gott resultat.

Tanke

Att som beställare ha en tydlig bild över vad man vill i sitt projekt är avgörande för att vi skall kunna tillmötesgå dina önskemål. Ju mer vi vet desto lättare har vi att göra dig nöjd! Nedan följer ett antal frågeställningar som är exempel på saker man bör bildat sig en uppfattning om innan man går in i ett projekt:

– Vad skall textilen användas till?
– Inom vilka områden/miljöer skall textilen användas?
– Vilket material vill man arbeta med?
– Är det ett mönstrat tyg man vill utveckla?
– Ytstrukturer eller annan effekt som man vill uppnå?
– Vilka färgskalor är aktuella?
– Mönsterdesign? Köper man designen eller är den egenutvecklad?
– Finns det lagkrav som måste följas i den miljö där textilen skall användas?

Detta är några av de många frågor som vi tillsammans går igenom under vårt uppstartsmöte och som tillsammans med en teknisk kravspecifikation också bildar det viktiga avgränsade område som vi sedan kan arbeta inom.

Teknik

Det mest centrala i utvecklingen av en unik textil är att veta vilken kravspecifikation som ligger till grund för tyget. Här måste exempelvis användningsområde definieras, på vad det skall sitta och hur slitaget kommer fördelas på möbeln. Kravspecifikationen sätter dessutom tydliga ramar för vad vi som producent kan använda för material och hur tyget bör vara konstruerat.

Om du är osäker på hur kravspecifikationen på din textil bör vara utformad hjälper vi självklart till att skapa en sådan. Det viktiga är att kraven är synliggjorda tidigt i processen för att undvika besvikelser längre fram.

VERKTYGET

PERSONLIG

UNIKITET

KVALITET

MILJÖ

URSPRUNG

Textile Performance föddes ur idén att göra något för att lyfta textilens betydelse i det offentliga rummet. Istället för att låta vårt hantverkskunnande begränsas till att enbart producera standardtextilier ville vi synliggöra kunskapen våra medarbetare besitter. Med Textile Performance skapar vi alternativ och möjligheter för de som liksom oss själva vill använda textilien för att lyfta en inredningen, vill se nya funktioner eller ser nya användningsområden för det textila materialet, kort och gott de som ser tyget för något mer än bara ”ett tyg”!

Där många ser begränsningar, där ser vi möjligheter! Där många tackar nej, där tackar vi gladeligen Ja! Där många väljer standardtyger för säkerhets skulle är vi alternativet för de som väljer mönstrat, färgstarkt och kreativt eller funktionellt och anpassat!

Innebörden av Textile Performance varierar från person till person men när vi själva vill sätta fingret på dess betydelse, funktion och innebörd använder vi gärna de sex uttryck du ser i bilderna här ovan.

Vill du veta mer om dess innehåll berättar vi gärna mer!

 REFERENSER TEXTILE PERFORMANCE

DUX

Kundunika tyger till Dux Sängar!

Vi vill skapa något unikt, genuint och miljövänligt! Det var utgångspunkten och tillika grundkraven när Bogesunds träffade Dux första gången inför arbetet med deras nya kollektion Spring Collection. Företagen, som båda är gamla svenska familjeföretag, har tidigare haft många samarbeten men inte under de senaste årtiondena!

Med Dux vision om att göra ett miljövänligt tyg men som ändå hade en naturlig lyster och glans, detta utan att göra någon kemisk behandling, utvecklade Bogesunds designer ett ulltyg vars visualitet signalerar såväl kvalitet som svenskt hantverk. Sex unika färger togs fram i projektet, färger som utvecklades ihop med Dux och deras återförsäljare, allt för att säkerställa att färger och den taktila känslan var i samklang med kundens önskemål! I förra veckan premiärvisades alla sängar i deras showroom i Köpenhamn och mottagandet var väldigt positivt!

-Detta projekt visar åter igen på den flexibilitet/kunskap som vår produktion kan erbjuda kunder med unika önskemål.

Det är samtidigt extra kul att två svenska familjeföretag kan skapa något tillsammans, något som påvisar kunskapen som finns inom svenskt hantverk, säger Tobias Torsborn.

Projektet är ännu ett inom Bogesunds nya koncept Textile Performance, affärsområdet där man fokuserar helt på att utveckla kundunika textilier för olika ändamål och projektets unika krav.

Målgrupper kan vara företag inom transportsegmentet men även inom möbelindustrin där man ser ett växande behov av att kunna differentiera sig.

-Vi ser en ökad efterfrågan på vår kunskap inom konstruktion- och mönsterutveckling då många kunder inom flera olika segment är i stort behov av att differentiera sig och samtidigt bli garanterad en högkvalitativ vara. Vi har idag en verksamhet som helt fokuserar på att vara ett alternativ till den flod av lågpristyger som flödar in i Sverige, ett alternativ som vi ser fler och fler kunder väljer då man vinner fördelar i såväl kvalitets- som miljö och spårbarhetshänseendet, avslutar Tobias Torsborn.

FOLKETSPARK - TEXTILE PERFORMANCE

Folkets Hus och Parker designar egen textil!

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med närmare 600 medlemsföreningar som driver Folkets Hus och folkparker i hela landet. Under hösten 2014 utvecklade de en egen möbelserie tillsammans med Materia och formgivaren Fredrik Mattsson, en möbelserie som är tänkt att användas av organisationens föreningar runt om i landet. Under arbetets gång utvecklades även ideén om att klä dessa möbler med en helt unik textil, en textil som kommunicerade rörelsens identitet. För detta krävdes en samarbetspartner som kunde möta upp i såväl designfrågan som att produktionsmässigt säkerställa en högkvalitativ produkt, då gärna tillverkad i Sverige. I detta skede blev Bogesunds involverade!

Utifrån den karaktäristiska snurran har Fredrik Mattsson tagit fram ett mönster som inger såväl harmoni som glädje, ett mönster där sedan vår egen designavdelning vidareutvecklade även en mindre mönstervariant. Materialet är ull och är konstruerad för att tåla högt slitage. Dessutom är produkten utvecklad för att också kunna matchas ihop med vår enfärgade ullvara Shimmer, en kombination som blir klassiskt vacker.

“Vi ville utveckla en väv som bar en tydlig avsändare och som differentierade våra möbler från allt annat. Genom Bogesunds har vi fått tillgång till hög designkunskap förenat med svenskt textilhantverk när det är som bäst. Att kunna erbjuda våra medlemmar en möbel klädd i ett svenskproducerat tyg är absolut optimalt för.”
/Leif Bergsten, projektledare Folkets Hus och Parker

Projektet visar tydligt de möjligheter som finns genom att jobba mer med tygets visualitet och egenskaper. Att ge kunder möjligheter att även inom den textila sidan gå hela vägen i sitt identitetsarbete är en av de viktigaste parametrarna i vårt koncept Textile Performance. Vill du veta mer om detta är du välkommen att höra av dig.