TYGER FÖR TRANSPORTSEKTORN

Bogesunds har lång erfarenhet av att utveckla textilier ämnade för fordon inom publika transporter. Våra tyger används dagligen av tusentals passagerare inom flera olika transportsätt, alla med sina krav på prestanda och utförande!

Buss      Tåg      Båt/flyg      Rådgivning      Referenser

Bogesunds har idag bred kompetens inom det textila området, kunskap som många gånger behövs i större anbudsuppdrag och projekt där den interiöra designen är av stor vikt. Som rådgivare kan vi exempelvis bistå med:

– konsultation kring utformning av design och mönster

– konsultation kring material- och färgval

– säkerställan av framtagen design ur ett produktionsperspektiv

– säkerställan av aktuell kravspecifikation

Vår rådgivningsfunktion är till för att du som ägare av ett designkoncept skall känna trygghet i att det längre fram i processen inte uppstår frågor kring textilen som kan påverka slutresultatet. Detta ger ditt designkoncept större trovärdighet och trygghet ur ett kundperspektiv.

Våra rådgivningstjänster är givetvis helt frånkopplade krav på framtida produktioner men kan beroende av uppdragets karaktär och utformning också vara en del i ett större helhetsuppdrag där vi även bistår med produktionskapacitet.

KONTAKT

Vill du veta mer om vårt koncept Textile Performance och hur det kan vara ett verktyg för dig, kontakta Tobias Torsborn på 0765-25 18 47 eller mail tobias@bogesunds.se.