TYGER FÖR TRANSPORTSEKTORN

Bogesunds har lång erfarenhet av att utveckla textilier ämnade för fordon inom publika transporter. Våra tyger används dagligen av tusentals passagerare inom flera olika transportsätt, alla med sina krav på prestanda och utförande!

Buss      Tåg      Båt/flyg      Rådgivning      Referenser

Tågsektorn står inför stora satsningar i hela Europa, detta då det ur ett miljöperspektiv anses vara ett bättre alternativ än många andra transportsätt för kollektivtrafik. Det tillsammans med att privata operatörer fått möjlighet att konkurrera om resenärerna har gjort att kraven på design och den visuella känslan interiört ökat. En genomtänkt och designad kupé ökar välbefinnandet hos resenären, något som förbättra konkurrenskraften.

Textilen i en tågkupé utgör stora delar av den visuella miljö en resenär upplever och därför blir också textilen en allt viktigare beståndsdel i inredningsarbetet . Framför allt när man kommer till textilier för passagerarsäten märker vi en tydlig förflyttning till ett ökat designfokus med tillhörande mönsterutveckling. Att skapa profilstarka och exklusiva interiörer är i framtiden en självklarhet för den som vill locka till sig resenärerna.

Bogesunds är i framkant i utvecklingen av nya designbara textilier för tågsektorn, tyger som dessutom klarar de nya europeiska brandkraven för tågbranschen, EN 45545. Med utgångspunkt från de olika materialen utvecklar vi mönsterkonstruktioner som erbjuder hög designfaktor samtidigt som vi säkerställer samtliga kvalitets- och brandkrav.

Vill du veta mer om vårt arbete kring textilier för tåg, kontakta Tobias Torsborn

KONTAKT

Vill du veta mer om vårt koncept Textile Performance och hur det kan vara ett verktyg för dig, kontakta Tobias Torsborn på 0765-25 18 47 eller mail tobias@bogesunds.se.