TYGER FÖR TRANSPORTSEKTORN

Bogesunds har lång erfarenhet av att utveckla textilier ämnade för fordon inom publika transporter. Våra tyger används dagligen av tusentals passagerare inom flera olika transportsätt, alla med sina krav på prestanda och utförande!

Vi har under många år levererat högkvalitativa textilier för passagerarsäten i bussar. Ofta används våra tyger till långfärdsbussar där kraven på komfort och visuell design är högre än på traditionella stadsbussar. Tygerna, som i denna målgrupp ofta är tillverkade i chenille, efterfrågas allt oftare som ett alternativ till mer vanligt förekommande tygerkvaliteter i bussar. Dess materialitet är mjuk och följsam men är samtidigt enkel att hålla ren, något som blir allt viktigare!

Genom kombination av material och innovativa mönsterkonstruktioner kan vi skapa tyger som förutom hög slitstyrka även utstrålar en visuell styrka och estetik. Vi arbetar med garnfärgning vilket gör att vi kan utveckla spännande och levande uttryck i våra tyger då vi kan använda olika kombinationer av färger i samma tyg.

Bland våra kunder finns idag Mercedes/Setra och Volvo Bussar.

Är du intresserad av att veta mer om våra busstextilier, kontakta Tobias Torsborn

Tågsektorn står inför stora satsningar i hela Europa, detta då det ur ett miljöperspektiv anses vara ett bättre alternativ än många andra transportsätt för kollektivtrafik. Det tillsammans med att privata operatörer fått möjlighet att konkurrera om resenärerna har gjort att kraven på design och den visuella känslan interiört ökat. En genomtänkt och designad kupé ökar välbefinnandet hos resenären, något som förbättra konkurrenskraften.

Textilen i en tågkupé utgör stora delar av den visuella miljö en resenär upplever och därför blir också textilen en allt viktigare beståndsdel i inredningsarbetet . Framför allt när man kommer till textilier för passagerarsäten märker vi en tydlig förflyttning till ett ökat designfokus med tillhörande mönsterutveckling. Att skapa profilstarka och exklusiva interiörer är i framtiden en självklarhet för den som vill locka till sig resenärerna.

Bogesunds är i framkant i utvecklingen av nya designbara textilier för tågsektorn, tyger som dessutom klarar de nya europeiska brandkraven för tågbranschen, EN 45545. Med utgångspunkt från de olika materialen utvecklar vi mönsterkonstruktioner som erbjuder hög designfaktor samtidigt som vi säkerställer samtliga kvalitets- och brandkrav.

Vill du veta mer om vårt arbete kring textilier för tåg, kontakta Tobias Torsborn

REFERENSER TÅG
Bogesunds har flera gånger levererat textilier avsedda för båtinredningar, då främst till kryssningsfartygens restaurang- och underhållningsavdelningar. Många av båtarna där tygerna används är stora kryssningsfartyg, fartyg som erbjuder exklusiva och långa resor, vilket också innebär att kraven på textilierna är höga.

Merparten av våra standardtyger inom Swedish Collections är idag IMO-certifierade, en internationell klassning som säkerställer att tygerna klarar de brandkrav fartygsbranschen kräver. Förutom våra standardkollektioner erbjuder vi även möjligheten att ta fram egna mönster eller att utveckla egen färgställning på en befintlig standardkvalitet. Volymkraven för ett sådant projekt är relativt små och därför lämpar sig detta även för mindre renoveringar av fartyg.

Vi arbetar dessutom med en amerikansk flygtillverkare till vilken vi producerar panelväv till privatplan.

Bogesunds har även en egen båtkollektion tillverkad i Trevira CS chenille, avsedd för småbåt och segelbåtsrenovering. Denna finns i flera mönster och färgkombinationer. Bilden till höger visar exempel på tygerna Navy och Knop ur båtkollektionen. Kontakta vår kundtjänst för ytterligare information och bildmaterial

Bogesunds har idag bred kompetens inom det textila området, kunskap som många gånger behövs i större anbudsuppdrag och projekt där den interiöra designen är av stor vikt. Som rådgivare kan vi exempelvis bistå med:

– konsultation kring utformning av design och mönster

– konsultation kring material- och färgval

– säkerställan av framtagen design ur ett produktionsperspektiv

– säkerställan av aktuell kravspecifikation

Vår rådgivningsfunktion är till för att du som ägare av ett designkoncept skall känna trygghet i att det längre fram i processen inte uppstår frågor kring textilen som kan påverka slutresultatet. Detta ger ditt designkoncept större trovärdighet och trygghet ur ett kundperspektiv.

Våra rådgivningstjänster är givetvis helt frånkopplade krav på framtida produktioner men kan beroende av uppdragets karaktär och utformning också vara en del i ett större helhetsuppdrag där vi även bistår med produktionskapacitet.

 REFERENSER TRANSPORT

EVOBUS

Evobus

Bogesunds har ett mångårigt samarbete med den tyska busstillverkaren Evobus, paraplyorganisation för de båda bussmärkena Mercedez och Setra. Till dessa varumärken levererar vi idag textilier som ingår i deras textila standardsortiment för coachbussar, d.v.s. långfärdsbussar. Textilierna är ett resultat av många års utvecklingsarbete för att hitta kompositioner som klarar de höga kundkraven och samtidigt kunna erbjuda ett attraktivt visuellt uttryck!

”Bogesunds har under många år visat stor skicklighet inom såväl design- som produktutveckling och är idag en viktig leverantör av textilier till våra touringbussar. Med den nya kollektionen Zone kombinerar man design och funktionalitet samtidigt som man upprätthåller Mercedes höga krav på livslängd och kvalitet. Dessutom har Bogesunds alltid stått för hög leveranssäkerhet, något som är avgörande för vår egen verksamhet.”

Thomas Haßler , chefsdesigner Colour & Trim, Mercedez Bus

C 30 - TRANSPORT TÅG

75 000 människor sitter på oss dagligen

Under 2014 blev Bogesunds Väveri vald leverantör av tyget till Stockholms nya tunnelbanetåg C30. Designen som är skapad av Jenny Fossum tillsammans med I Design, bär ett uttryck med inspiration från den klassiska ”Plattan” på Sergels Torg och blir således en tydlig profilbärare av Stockholm som stad. I mönstret har dessutom flera olika karaktärer vävts in för att symbolisera den mångfald av människor som lever tillsammans i en storstad.

Bogesunds kunde genom sin kunskap inom mönster- och konstruktionslära översätta den unika designen till en textil med tydlig karaktär och djup färgrymd. Med våra jaquardvävstolar anpassades rapportstorlekarna för att optimera såväl mönstrets visualisering på de nya stolarna till att minska produktionsbortfall vid tapetsering.

Tyget till nya C30 är ett tydligt bevis på att hög designfaktor går att kombinera med såväl höga kvalitets- och brandkrav som ekonomisk hållbarhet.

KONTAKT
Vill du veta mer om vårt koncept Textile Performance och hur det kan vara ett verktyg för dig, kontakta Tobias Torsborn på 0765-25 18 47 eller mail [email protected].